TEKNIK & PRÖVNING

Teknik & Provning är Samarbetspartnerns teknikavdelning med en verksamhet som bland annat omfattar produktutveckling, laboratorieprovning och teknisk konsultation inom betong.

Ackrediterad provning

Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC för en del metoder, såsom tryckhållfasthet och frostbeständighet samt vissa ballastprovningar och kloridhaltsbestämning med RCT-metoden. Ackrediteringen innebär att ett företag eller en organisation får ett opartiskt och internationellt accepterat godkännande av att ha kompetens, system och rutiner för att utföra vissa bestämda uppgifter inom provning, kontroll eller certifiering vilket ger en ökad trygghet för våra uppdragsgivare.

Mätning av betongtemperatur

Vi erbjuder system för mätning av en utveckling inom temperatur & hållfasthet i betong, SB Distant – Hållfasthet. Mätsystemet gör det bland annat möjligt att följa hållfastheten i konstruktionen i realtid på webben.
Close Menu

Företag