Prefabricering

Vad är Prefabricering
Prefabricering (prefab), är förtillverkning av delar på en annan plats än där de sedan ska monteras.

Varför Prefab?
Med PREFAB-lösningar hjälper dig på ett effektivt sätt, vare det gäller nyproduktion eller renovering. Redan i planeringen kan vi genom en prefabricerade lösning uppfylla dina krav på ett smidigt och enkelt sätt.

Vad kan prefabriceras?
Allt inom betong kan prefabriceras idag. Möjligheterna för specialanpassning är oändliga. Helhetstänkandet inom prefabricering gör att du får kontroll på kostnader och leveranser.

Close Menu

Företag