ALLMÄNT OM BETONG

Betong är det vanligaste byggmaterialet i världen.
Den är tät, stark och beständig. De vanligaste användningsområdena är olika typer av stommar, mellanväggar och bjälklag samt golv.

Rätt val av betongkvalitet för respektive objekt har stor betydelse för hur betongarbetet lyckas. Valet sker i allmänhet i samråd med byggplaneraren, arbetsplatsen och leverantören av betong.

BETONGGJUTNING​

Betongen måste beställas senast dagen före gjutningen.

Betongen transporteras i allmänhet med roterbil för att hålla jämn kvalitet på betongen. På arbetsplatsen är det möjligt att förflytta betongen på många olika sätt. Roterbilen är utrustad med 9 meters gjutränna.
En gjutränna är lämplig när betongbilen kan parkera intill gjutobjektet.

Dessutom är det möjligt att använda betongpump eller pumpbil. Betongpumpning är den snabbaste och mest praktiska metoden.

Kompaktering och efterbehandling är väsentliga moment i betongarbetet. Kompakteringen måste utföras noggrant eftersom den påverkar kvaliteten på den slutliga betongkonstruktionen. Efterbehandlingen ska utföras omsorgsfullt för att minimera sprickbildning i betongen.

Det är alltså bäst att planera betongarbetet ordentligt så att arbetet flyter utan störningar och utan extra kostnader. Samtidigt blir slutresultatet tekniskt lyckat och beständigt. Använd helst professionell hjälp vid förhandsplaneringen.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med Betong?

BETONGPUMPNING

Att pumpa betong är i många fall det bästa sättet att gjuta. 
Fördelarna är både tekniskt och arbetsmiljömässigt då betongen inte behöver flyttas runt. Gjutningen går ofta fortare vilket minskar risken för gjutskarvar. Det finns även ekonomiska fördelar genom att man spar tid.

Close Menu

Företag